O nama

Historija

Prepoznavši rastuće potrebe investitora sa područja Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske za kvalitetom u izgradnji građevinskih objekata, osnivači su u aprilu 2008. godine odlučili da osnuju preduzeće Gradmont doo. Osnovna djelatnost preduzeća jeste proizvodnja prefabrikovanih betonskih elemenata. Preduzeće je nastojalo da održi dugogodišnji kontinuitet u proizvodnji prefabrikovanih betonskih elemenata bivše građevinske firme Bosna Gradačac. Veliki broj zaposlenih čine upravo bivši uposlenici građevinske firme Bosna Gradačac, čime je Gradmont osigurao neophodno dugogodišnje iskustvo uposlenika u proizvodnji i montaži prefabrikovanih betonskih elemenata.

Od osnivanja pa sve do aprila 2010. godine preduzeće je proizvodne aktivnosti obavljalo u pogonima Bosne Gradačac, pri čemu je zakupodavcu plaćan značajan novčani iznos na ime troškova zakupa. Uporedno sa proizvodnjom za potrebe investitora, preduzeće je krajem 2008. godine donijelo stratešku odluku o početku izgradnje vlastitog proizvodnog pogona na novoj lokaciji. Od kraja 2008. godine do maja 2010. godine preduzeće je investiralo preko 4,5 miliona KM u izgradnju nove proizvodne hale povrišne oko 3.200 m2, nabavku kalupa za izradu ab elemenata, nabavku automatiziranog pogona betonare sa pratećim objektima i ostalu prateću opremu i objekte.

Nova proizvodna hala se nalazi u mjestu Donje Ledenice, općina Gradačac, pri čemu teoretski kapaciteti na dnevnom nivou iznose oko 100 m3 betona ugrađenog u kalupe različitih ab elemenata. Od osnivanja do danas preduzeće Gradmont doo je izgradilo zavidnu tržišnu poziciju, te trenutno pokriva tržište Bosne i Hercegovina i susjednih zemalja. Preduzeće trenutno ima oko 90 zaposlenih, pri čemu godišnji prihodi prelaze 6 miliona KM.

Proizvodni kapaciteti

Proizvodni pogon se nalazi u industrijskom dijelu Gradačca, u mjestu Donje Ledenice. Ukupna površina objekta iznosi preko 6.000 m2, te je opremljen sa savremenom opremom potrebnom za izradu prefabrikovanih betonskih elemenata.  U skolopu proizvodnog pogona se nalazi i automatska betonara, kao i armiračnica. Posjedujemo preko 20 kalupa za različite ab elemente. U laboratoriji svakodnevno vršimo uzorkovanja i ispitivanje svojstava betona, što dodatno doprinosi kvalitetu izvedenih radova.

Preduzeće posjeduje bogat vozni park, koji se sastoji od oko 20 teretnih (uključujući tegljače i autodizalice) i 10 putničkih vozila. Posjedujemo sve neophodne dozvole za prevoz betonskih elemenata od proizvodnog pogona do gradilišta u različitim državama.

Tehnologija proizvodnje

Prefabrikovane ab elmente proizvodimo od betona i betonskog željeza. Da bismo imali potpunu kontrolu i stalnu kvalitetu betona, u fabričkom krugu izgradili smo modernu fabriku betona, namijenjenu isključivo za proizvodnju prefabrikovanih konstrukcija. Proizvedeni beton se transportnim sredstvima doprema do prostora sa čeličnim kalupima u koje su već postavljeni armaturni sklopovi, nad kojima je prije toga izvršena kontrola. Ugradnja betona u kalupe (oplatu) vrši se pomoću oplatnih pneumatskih vibratora. Na kraju ugradnje betona u oplatu radi se finalna obrada gornje površine betona.

Dvadeset četiri sata nakon ugradnje betona u oplatu i po postizanju odgovarajuće čvrstoće betona, vrši se odkalupljivanje, vađenje, skladištenje i njega AB elementa na deponiji. Nakon proteka odgovarajućeg vremenskog perioda neophodnog da beton dobije tražena svojstva, vrši se transport elemenata do gradilišta te njihova montaža. Tokom cjelokupnog proizvodnog procesa na reprezentativnim uzorcima betona vrši se laboratorijsko ispitivanje svojstava.

Društvena odgovornost

Gradmont doo je društveno odgovorna firma. U svojim redovnim poslovnim aktivnostima nastojimo dati što veći doprinos lokalnoj zajednici, te pazimo o uticaju našeg poslovanja na zaštitu okoliša.

Doprinos lokalnoj zajednici dajemo kroz finansijsku podršku raznim kulturnim i sportskim događajima. Pored toga, podrška privredi lokalne zajednice ogleda se i kroz poslovnu saradnju sa lokalnim preduzećima, što rezultira boljim rezultatima cjelokupne privrede.

Od samog osnivanja, preduzeće Gradmont doo je brinulo o mogućem uticaju proizvodnog procesa na okoliš. Kao rezultat dugogodišnje brige možemo reći da naše poslovanje nema štetnih posljedica po okoliš. Pored brige o uticaju našeg poslovanja na okoliš, Gradmont doo je zajedno sa drugim partnerima iz Evrope lider u razvoju eko prihvatljvih načina poslovanja. Od januara 2014.godine Gradmont doo je dio koncerna koji radi na projektu Anagennisis i istražuje mogućnost upotrebe reciklirane auto gume u betonu. Očekivani doprinos projekta se ogleda u povećanju količine recikliranih auto guma, te smanjenju otpada i samim time i zagađenja okoliša.